phone

Order Now!

662 639 0690

ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ขาย Sales Representative

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าในเขตความรับผิดชอบ เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
 • จัดทำรายงานผลสรุป การเข้าเยี่ยมลูกค้า ส่งผู้บังคับบัญชา
 • ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
 • นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ ซอยเจริญกรุง 30
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Customer Service

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนเจ้าหน้าที่ขายในการติดต่อลูกค้า
 • ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์
 • จัดทำรายงานผลสรุป ส่งผู้บังคับบัญชา
 • นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ ซอยเจริญกรุง 30
Service Engineer (Software Intensive)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษางานของลูกค้า และโปรแกรมโรบอทพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า
 • ศึกษาการใช้งานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานของลูกค้า
 • ศึกษาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานต้องการความละอียดและซับซ้อนมากขึ้น
 • รายงานผล ประชุมสรุปความคืบหน้า แนวทางการทำงานกับทีมงาน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสือสารภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือจีน 
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศ
 • มีความรู้ความสามารถด้าน Visual Basic หรือ ภาษา C
 • สามารถใช้งาน 3D Drawing
 • อายุ  22-30 ปี

 
สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ ซอยเจริญกรุง 30

รายละเอียดผู้ติดต่อ

About Us